DOK12

Concept

Het onderwijs op DOK12 is erop gericht om alle leerlingen de kerndoelen te laten behalen en hun talenten zo breed mogelijk te ontwikkelen door middel van unitonderwijs.

Een schooldag op DOK12 is verdeeld in vier werkblokken van ongeveer 50 minuten. In de eerste drie werkblokken wordt er vooral gewerkt aan de basisvaardigheden lezen, rekenen en taal. Leerlingen krijgen instructie en werken aan de (week)taken. In het vierde werkblok, na het lezen, staat wereldoriëntatie centraal. DOK12 geeft vorm en inhoud aan het vak wereldoriëntatie door middel van de kernconcepten. Dat zijn thema’s op het gebied van “natuur en techniek” en “mens en samenleving”.

DOK12
Laakboulevard 412
3825 KL Amersfoort
Bekijk op de kaart