DOK12

Passend onderwijs

Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Door passend onderwijs te bieden, kunnen zo veel mogelijk leerlingen op de basisschool worden aangenomen of blijven. Kinderen die het echt nodig hebben, kunnen nog steeds naar het speciaal onderwijs.

Vanaf 1 augustus 2014 hebben alle scholen zorgplicht gekregen. Dat betekent dat scholen verantwoordelijk zijn om elk kind een goede onderwijsplek te bieden. Dat kan op de eigen school, eventueel met extra ondersteuning in de klas of op een andere basisschool in de regio. Maar dit kan ook in het (voortgezet) speciaal onderwijs.

Om aan alle kinderen daadwerkelijk een goede onderwijsplek te kunnen bieden, werken scholen samen in regionale samenwerkingsverbanden. Het samenwerkingsverband waar DOK12 onder valt heet Samenwerkingsverband (SWV) de Eem.

Binnen onze school werken wij handelingsgericht (HGW). Dit vormt de basis van de pedagogische en didactische aanpak. Het concretiseert goed onderwijs en succesvolle leerlingbegeleiding, zodat onze leerkrachten beter kunnen omgaan met de overeenkomsten en verschillen tussen leerlingen. HGW draagt bij aan een professioneel en positief werkklimaat en een constructieve communicatie tussen collega’s onderling en met leerlingen en hun ouders. HGW is een werkwijze waarbij onderwijsprofessionals (leerkrachten, intern begeleiders en schoolleiders) en deskundigen in en om de school handelen volgens zeven – samenhangende – uitgangspunten. Het is een systematische manier van werken, waarbij het aanbod afgestemd is op de onderwijsbehoeften en de basisbehoeften van de leerlingen. Aan de hand van leerlingkenmerken wordt gekeken welke onderwijsbehoeften de betreffende leerling heeft. Het onderwijs wordt daarop aangepast.

DOK12
Laakboulevard 412
3825 KL Amersfoort
Bekijk op de kaart