DOK12

Aanmelden

Bent u nieuwsgierig naar onze school en ons onderwijs?
Dan nodigen wij u van harte uit om een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek. Wij informeren u graag over ons onderwijs en krijgt u een rondleiding door de school. U kunt telefonisch een afspraak maken.

Aanmelden vier jarigen
U kunt uw kind bij ons aanmelden door het aanmeldformulier in te vullen en naar ons op te sturen of te emailen. Het aanmeldformulier vindt u bij Downloads. Zodra dit formulier bij ons binnenkomt, ontvangt u een ontvangstbevestiging via email. Wij vinden het van belang om voor het aanmelden een kennismakingsgesprek gehad te hebben, zodat u als ouders/verzorgers goed geïnformeerd bent over de school. In het jaar dat uw kind drie wordt ontvangt u een intakeformulier dat u ingevuld terug stuurt naar school. Daarna wordt u uitgenodigd voor een intakegesprek. Hierin kijken we samen naar wat uw kind nodig heeft om bij ons goed te kunnen starten.

Neveninstroom
Indien het neveninstroom betreft (uw kind komt van een andere school), nemen we na het kennismakingsgesprek contact op de school waar uw kind op dat moment onderwijs krijgt. Om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van de ontwikkeling en de onderwijsbehoeften van uw kind. Daarna volgt een intakegesprek waarbij de intern begeleider zal aansluiten. De volgende stap is dat uw kind een volledige dag meedraait binnen de unit.

Wennen
Voordat uw kind start in groep 1, komt hij vier ochtenden van 8.30 – 12.00 uur wennen. De basisgroepleerkracht neemt contact op met u voor het maken van afspraken. Bij de bevestiging van de wendagen stuurt de basisgroepleerkracht het ‘Ouder ABC’ mee met alle praktische informatie.

In de laatste vier weken voor de zomervakantie stromen er geen nieuwe kinderen meer in. Kinderen hebben tijd nodig om te wennen aan het schoolleven. Het is niet prettig voor een kind als dit gewenningsproces wordt onderbroken door de zomervakantie. Daarom beginnen deze kinderen na de zomervakantie op school en blijven eventueel tot die tijd in de kinderopvang.

En verder
Voor leerjaar 3 en 6 hanteren wij een wachtlijst in het schooljaar 2020-2021. Neemt u gerust contact met ons op voor meer informatie.

De gehele aanmeldings- en toelatingsprocedure vindt u bij Downloads.

DOK12
Laakboulevard 412
3825 KL Amersfoort
Bekijk op de kaart