DOK12

Aanmelden

Bent u nieuwsgierig naar onze school en ons onderwijs?
Dan nodigen wij u van harte uit om aan te sluiten bij een kennismakingsmoment. De data van deze momenten kunt u hieronder vinden, aanmelden kan via het aanmeldformulier.
Wij informeren u graag over ons onderwijs en krijgt u een rondleiding door de school. 

Maandag 27 mei 09.00-10.00 uur VOL
Woensdag 12 juni 09.00-10.00 uur VOL
Maandag 24 juni 09:00-10:00 uur
Vrijdag 6 september 09:00-10:00 uur
Maandag 7 oktober 09:00-10:00 uur

Voor schooljaar 2024-2025 hebben we geen instroommogelijkheden meer in groep 2 en 3. 

Neveninstroom

Indien het neveninstroom betreft (uw kind komt van een andere school), dan nemen we na het kennismakingsmoment contact op met de school waar uw kind op dat moment onderwijs krijgt. Daarna volgt een gesprek waarbij de intern begeleider zal aansluiten. Met alle informatie die we dan hebben proberen we een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van de ontwikkeling en de onderwijsbehoeften van uw kind. Het is mogelijk dat uw kind een dag meedraait binnen de groep. Op basis van het verkregen beeld nemen we een besluit of uw kind geplaatst kan worden.

Wennen
Voordat uw kind start in groep één, mag hij vier ochtenden komen wennen. De leerkracht neemt contact op met u voor het maken van afspraken. Bij de bevestiging van de wendagen stuurt de leerkracht u praktische informatie over de groepen 1 en 2.

In de laatste vier weken voor de zomervakantie stromen er geen nieuwe kinderen meer in. Kinderen hebben tijd nodig om te wennen aan het schoolleven. Het is niet prettig voor een kind als dit gewenningsproces wordt onderbroken door de zomervakantie. Daarom beginnen deze kinderen na de zomervakantie op school en blijven eventueel tot die tijd in de kinderopvang.

De gehele aanmeldings- en toelatingsprocedure vindt u bij Downloads.

 

DOK12
Laakboulevard 412
3825 KL Amersfoort
Bekijk op de kaart