DOK12

Aanmelden

Bent u nieuwsgierig naar onze school en ons onderwijs?
Dan nodigen wij u van harte uit om langs te komen op een informatieochtend. Een informatieochtend start om 08.45 uur en duurt ongeveer tot 09.45 uur. Tijdens deze ochtenden vertellen wij graag over ons onderwijs en krijgt u een rondleiding door de school. U kunt zich hiervoor opgeven door telefonisch contact op te nemen of een email te sturen.

Voor het schooljaar 2019/2020 zijn de volgende informatieochtenden gepland: 9 oktober 2019, 4 december 2019, 8 januari 2020, 5 februari 2020, 4 maart 2020, 10 juni 2020 (geannuleerd i.v.m. corona richtlijnen) en 1 juli 2020 (geannuleerd i.v.m. corona richtlijnen).

Aanmelden vier jarigen
U kunt uw kind bij ons aanmelden door het aanmeldformulier in te vullen en naar ons op te sturen of te emailen. Het aanmeldformulier vindt u bij Downloads. Zodra dit formulier bij ons binnenkomt, ontvangt u een ontvangstbevestiging via email. Wij vinden het van belang om voor het aanmelden een informatieochtend bij te hebben gewoond, zodat u als ouder goed weet welke school u voor uw kind kiest. In het jaar dat uw kind drie wordt ontvangt u een intakeformulier dat u ingevuld terugstuurt, waarna wij een intakegesprek met u hebben. Hierin kijken we samen naar naar wat uw kind nodig heeft om bij ons goed te kunnen starten.

Indien het neveninstroom betreft (uw kind komt van een andere school), maakt u na de informatieochtend een afspraak met de intern begeleider voor een intake. De intern begeleider zal contact opnemen met de oude school om zo het best zicht te krijgen op de onderwijsbehoeften van de neveninstromer. Onderdeel van deze procedure is ook dat het kind een volledige dag meedraait binnen de unit.

Wennen
Voordat kinderen starten in groep 1, komen zij vier ochtenden van 8.30 – 12.00 uur op DOK12 wennen. De basisgroepleerkracht neemt contact op met ouders voor het maken van afspraken. Bij de bevestiging van de wendagen stuurt de basisgroepleerkracht het ‘Ouder ABC’ mee met alle praktische informatie zoals het meenemen van fruit en gymspullen.

In de laatste vier weken voor de zomervakantie stromen er geen nieuwe kinderen meer in. Kinderen hebben tijd nodig om te wennen aan het schoolleven. Het is niet prettig voor een kind als dit gewenningsproces wordt onderbroken door de zomervakantie. Daarom beginnen deze kinderen na de zomervakantie op school en blijven tot die tijd in de peuterspeelzaal of de kinderopvang.

Voor het schooljaar 2019-2020 geldt dat wij in groep 4 en 5 op dit moment geen plaatsingsgarantie kunnen geven i.v.m. het aantal leerlingen. Voor schooljaar 2020-2021 geldt dit voor groep 5 en 6. Natuurlijk kunt u altijd contact met ons opnemen om te kijken welke mogelijkheden er zijn.

De gehele aanmeldings- en toelatingsprocedure vindt u bij Downloads.

DOK12
Laakboulevard 412
3825 KL Amersfoort
Bekijk op de kaart