DOK12

Aanmelden

Bent u nieuwsgierig naar onze school en ons onderwijs?
Dan nodigen wij u van harte uit om een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek. Wij informeren u graag over ons onderwijs en krijgt u een rondleiding door de school. U kunt telefonisch, via de email of via het contactformulier een afspraak maken.

Neveninstroom
Indien het neveninstroom betreft (uw kind komt van een andere school), dan nemen we na het kennismakingsgesprek contact op met de school waar uw kind op dat moment onderwijs krijgt. Daarna volgt een gesprek waarbij de intern begeleider zal aansluiten. Met alle informatie die we dan hebben proberen we een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van de ontwikkeling en de onderwijsbehoeften van uw kind. Bij het proces hoort ook dat uw kind een dag meedraait binnen de unit. Op basis van het verkregen beeld nemen we een besluit of uw kind geplaatst kan worden.

Wennen
Voordat uw kind start in groep één, mag hij vier ochtenden komen wennen. De basisgroepleerkracht neemt contact op met u voor het maken van afspraken. Bij de bevestiging van de wendagen stuurt de basisgroepleerkracht u het ‘Ouder ABC’ met alle praktische informatie.

In de laatste vier weken voor de zomervakantie stromen er geen nieuwe kinderen meer in. Kinderen hebben tijd nodig om te wennen aan het schoolleven. Het is niet prettig voor een kind als dit gewenningsproces wordt onderbroken door de zomervakantie. Daarom beginnen deze kinderen na de zomervakantie op school en blijven eventueel tot die tijd in de kinderopvang.

De gehele aanmeldings- en toelatingsprocedure vindt u bij Downloads.

Voor schooljaar 2022-2023 hebben we geen instroommogelijkheden meer in de groepen 5 en 6.

DOK12
Laakboulevard 412
3825 KL Amersfoort
Bekijk op de kaart