DOK12

Visie

Elke kind van DOK12 krijgt gelegenheid om zijn talenten zo breed mogelijk te ontwikkelen. Wij willen kinderen toerusten om een positieve bijdrage te leveren aan de samenleving, waarbij een brede ontwikkeling van belang is. Hoe wij kijken naar het leren van kinderen wordt zichtbaar in onze visie, DOK12 is een school waar:

Het onderwijs op DOK12 is erop gericht om alle kinderen de doelen van het basisonderwijs te laten behalen en hun talenten zo breed mogelijk te ontwikkelen. Een tweetal aspecten zijn daarbij helpend:

Je ‘eigen leren’ sturen
Ons onderwijs sluit aan bij de natuurlijke behoefte van kinderen om te leren. Het kind in zijn ontwikkeling staat altijd centraal. De instructies zijn afgestemd op de onderwijsbehoeften van de groep. Kinderen leren hun eigen leervragen te formuleren. De leerkrachten begeleiden de kinderen bij het vinden van de antwoorden. Ook kan het zijn dat er extra ondersteuning nodig is om de leerdoelen te bereiken.

De 12vanDOK12
Het aanleren van basisvaardigheden wordt op DOK12 gezien als de kerntaak van het onderwijs. Daarnaast vinden we het belangrijk dat kinderen ook andere competenties ontwikkelen, competenties die kinderen nodig hebben in hun ontwikkeling, nu en in de toekomst. Wij hebben deze competenties samengevat in ‘de 12vanDOK12’.

DOK12
Laakboulevard 412
3825 KL Amersfoort
Bekijk op de kaart