DOK12

Medezeggenschapsraad

De Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) verplicht elke basisschool om een MR te hebben. De MR van DOK12 is het orgaan waarin de diverse geledingen die in de school aanwezig zijn, ouders/verzorgers en personeel, worden vertegenwoordigd. De samenstelling van de MR van DOK12 is momenteel als volgt: Marcel Remij (ouderlid en voorzitter), Claartje Spruijt (ouderlid), Daphne van der Meer (personeelsgeleding) en Ernestine van Eeghen (personeelsgeleding).

De taken en bevoegdheden van de MR zijn vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS). De MR spreekt voor zowel ouders/verzorgers als personeel en neemt namens hen een standpunt in ten opzichte van het beleid van bestuur/schoolleiding.

De vergaderingen van de MR zijn openbaar. Ouders/verzorgers en teamleden mogen als toehoorder aanwezig zijn. Behalve bij het onderwerp personele zaken, dan is de vergadering besloten. Laat u het ons even weten als u de vergadering bij wilt wonen? U kunt de MR leden altijd aanspreken op school of op het plein als er zaken zijn die u onder de aandacht wilt brengen van de MR. U kunt ons ook een mail sturen (dok12mr@kpoa.nl).

Marcel Remij

DOK12
Laakboulevard 412
3825 KL Amersfoort
Bekijk op de kaart