DOK12

Medezeggenschapsraad

DOK12 heeft zoals elke school in Nederland een Medezeggenschapsraad (MR). De Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) verplicht elke basisschool om een MR te hebben. In de MR zijn ouders/verzorgers en personeel vertegenwoordigd. De grootte van de school bepaalt het aantal leden dat in de MR deelneemt. De verdeling tussen ouders/verzorgers en personeel is gelijk. Momenteel bestaat onze MR uit: Marcel Remij (ouderlid en voorzitter), Claartje Spruijt (ouderlid), Nikki van den Brink (personeelsgeleding) en Ernestine van Eeghen (personeelsgeleding).

De taken en bevoegdheden van de MR zijn vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS). De MR spreekt voor zowel ouders/verzorgers als personeel en neemt namens hen een standpunt in ten opzichte van het beleid van bestuur/schoolleiding.

Terugkerende onderwerpen zijn bijvoorbeeld: de begroting, onderwijskundige zaken, actuele onderwerpen die spelen bij ouders/verzorgers en personeel, de jaaragenda, de schoolgids en het schoolplan.

De vergaderingen van de MR zijn openbaar. Ouders/verzorgers en teamleden mogen als toehoorder aanwezig zijn. Behalve bij het onderwerp personele zaken, dan is de vergadering besloten. Laat u het ons even weten als u de vergadering bij wilt wonen? U kunt de MR leden altijd aanspreken op school of op het plein als er zaken zijn die u onder de aandacht wilt brengen van de MR. U kunt ons ook een mail sturen (dok12mr@kpoa.nl).

DOK12
Laakboulevard 412
3825 KL Amersfoort
Bekijk op de kaart