DOK12

Medezeggenschapsraad

De Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) verplicht elke basisschool om een MR te hebben. De MR van DOK12 is het orgaan waarin de diverse groepen die in de school aanwezig zijn, ouders en personeel, worden vertegenwoordigd. De samenstelling van de MR van DOK12 is momenteel als volgt: Saskia aan de Wiel, Mascha van den Brink (Oudergeleding), Christine Feliksik, Esmee Gommans (Personeelsgeleding).

De taken en bevoegdheden van de MR zijn vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS). De MR spreekt voor zowel ouders als personeel en neemt namens hen een standpunt in ten opzichte van datgene wat het bestuur/schooldirectie doet.

De vergaderingen van de MR zijn openbaar. We vergaderen één uur met directie en 1 uur zonder directie. Ouders en teamleden mogen als toehoorder aanwezig zijn, behalve bij het onderwerp personele zaken. Dan is de vergadering besloten. De vergaderdata van schooljaar 2019-2020 zijn: 4 november, 3 december, 30 januari, 9 maart en 17 juni. Laat u het ons even weten als u de vergadering bij wilt wonen. U kunt de leden van de mr altijd aanspreken op school of op het plein als er zaken zijn die u onder de aandacht wilt brengen van de MR. U kunt ons ook een mail sturen (dok12mr@kpoa.nl) indien u onderwerpen onder de aandacht wilt brengen van de MR.

DOK12
Laakboulevard 412
3825 KL Amersfoort
Bekijk op de kaart