DOK12

Unitonderwijs

Wij hebben de kinderen gegroepeerd in units. In een unit spelen, werken en leren kinderen van verschillende leeftijden samen. Ze leren van en met elkaar. Het onderwijs op is erop gericht om alle kinderen de doelen van de basisvakken lezen, taal en rekenen te laten behalen en hun talenten zo breed mogelijk te ontwikkelen.

Dagindeling
In de ochtend staan de kernvakken centraal. Er wordt gewerkt aan de basisvaardigheden taal, lezen en rekenen. Kinderen krijgen instructie en werken aan de (week)taken. In de middag staan de kernconcepten centraal. Kernconcepten zijn een middel om via thema's vorm te geven aan Oriëntatie op jezelf en de wereld' en 'Kunstzinnige oriëntatie.' Het is een integrale aanpak waarin doelgericht wordt gewerkt aan het krijgen van inzichten en vaardigheden waarbij de kerndoelen van de verschillende leergebieden aan bod komen.

Organisatie
Op DOK12 werken we in units; unit 1-2, unit 3-4, unit 5-6 en unit 7-8. Elke unit bestaat uit een twee basisgroepen. Ieder kind zit in een vaste basisgroep, dat biedt veiligheid en houvast. De basisgroep is de thuishaven van het kind, hier start en eindigt de dag.

Het werken in units heeft de volgende voordelen:
- Het geeft mogelijkheden tot een flexibelere groepsindeling. Zo kunnen wij beter inspelen op verschillen tussen kinderen.
- Doordat kinderen van verschillende leeftijden en met verschillende talenten samen leren en werken, leren zij van elkaar.
- Leerkrachten en onderwijsondersteuners van een unit werken samen en maken gebruik van elkaars expertise en kwaliteiten. Dit komt het onderwijs ten goede. Er is een gedeelde verantwoordelijkheid voor een grotere groep kinderen.

DOK12
Laakboulevard 412
3825 KL Amersfoort
Bekijk op de kaart