DOK12

Organisatie van ons onderwijs

Op DOK12 hanteren wij een leerstofjaarklassensysteem. Dat betekent dat kinderen op leeftijd in een bepaalde jaargroep zitten. Daarnaast worden combinatiegroepen gevormd, zoals een combinatiegroep 4/5. Deze combinaties noemen wij units. De groepsindeling verandert per schooljaar, omdat er een wisselend aantal leerlingen worden geplaatst en de school verlaten. Het kan daarom zo zijn dat we het ene schooljaar één groep 4 hebben, en het volgende schooljaar twee groepen 4, afhankelijk van de leerlingaantallen. We streven ernaar om per klas maximaal 2 leerkrachten voor de groep te hebben staan.

Dagindeling

In de ochtend staan de kernvakken centraal in de groepen. Er wordt gewerkt aan de basisvaardigheden taal, lezen en rekenen. Leerlingen krijgen instructies, oefenen met de lesstof en passen de aangeboden lesstof toe in taken. In de middag wordt er groepsdoorbroken gewerkt aan de leergebieden ‘Oriëntatie op jezelf en de wereld’ en ‘Kunstzinnige oriëntatie’. Dit doen we door middel van de methode 'Kernconcepten'. Dit is een integrale aanpak waarin wordt gewerkt aan kennis, inzicht en vaardigheden. Dit groepsdoorbroken werken wordt vormgegeven in samenwerking en leren tussen twee of drie groepen die we samen een unit noemen.


We werken op deze momenten groepsdoorbroken, omdat:

Sterk pedagogisch klimaat

Een veilige omgeving is een basisvoorwaarde om goed te kunnen leren. Om te zorgen voor een fijne en veilige leeromgeving hebben wij een samenhangend programma samengesteld waarmee we de sociaal – emotionele ontwikkeling van kinderen stimuleren en bijdragen aan een positief schoolklimaat dat gericht is op leren en ontwikkeling. Ouders en leerkrachten spelen daarbij een cruciale rol. Het samenhangende programma richt zich op de volgende aspecten:

Meer informatie over ons onderwijs vindt u in onze schoolgids. Zie hiervoor downloads. 

DOK12
Laakboulevard 412
3825 KL Amersfoort
Bekijk op de kaart