DOK12

Partners

DOK12 werkt nauw samen met partners met als doel het kind optimaal te ondersteunen en te begeleiden in zijn ontwikkeling tijdens lestijd, maar ook daarbuiten. Daarnaast zijn wij graag maatschappelijk betrokken bij wat er in Vathorst speelt en zetten wij ons in voor een veilige wijk waar iedereen prettig kan leven, werken en leren.

Voor- en naschoolse opvang
De voor- en naschoolse opvang vindt plaats in de nabije omgeving van het schoolgebouw en wordt onder andere verzorgd door Bzzzonder en Ska Kinderopvang. U dient uw kind zelf dient aan te melden bij een organisatie voor buitenschoolse opvang: www.bzzzonder.nl of www.ska.nl.

Speelleergroep
Ska Kindcentrum Paal 8 is gehuisvest in DOK12. Wij werken nauw samen met de speelleergroep om een doorgaande lijn te creëren van peuter- naar kleuteronderwijs.
Klik hier voor de website van Ska Kindcentrum Paal 8.

Samenwerkingsverband de Eem
Om alle kinderen een passend aanbod te kunnen bieden, werken de reguliere scholen en scholen voor speciaal (basis)onderwijs samen in een samenwerkingsverband.
Klik hier voor de website van ons samenwerkingsverband.

ABC Vathorst
De naam ABC staat voor Amersfoortse Brede Combinatie. DOK12 participeert in ABC Vathorst midden. In dit samenwerkingsverband zitten de drie scholen en twee kinderopvangorganisaties en samen organiseren wij een naschools aanbod met de nadruk op sport, cultuur en welzijn. Het doel is om alle kinderen die in de buurt wonen of hier op school zitten de kans te geven om hun talenten te ontwikkelen. Zodat kinderen opgroeien in een buurt waarin zij zich thuis voelen.
Klik hier voor de website van ABC Vathorst midden.

Sportivate
Sportivate verzorgt één keer in de week een speel- en beweegpauze op ons schoolplein. Tijdens studiedagen verzorgt Sportivate regelmatig een programma voor onze kinderen.
Klik hier voor de website van Sportivate.

Wijkteam
Het wijkteam houdt zich bezig met de sociale veiligheid in de wijk. Zij ondersteunen ouders/verzorgers, kinderen en professionals wanneer er problemen in gezinssituaties ontstaan. Wij werken samen met het wijkteam en dat leidt tot betere afstemming tussen zorg en onderwijs.
Klik hier voor de website van het wijkteam.

GGD
Voor advies en ondersteuning bij gezond en veilig opgroeien van de kinderen werken wij samen met het Jeugdgezondheidszorg team van de GGD. Ook als ouder/verzorger kunt u direct terecht bij het JGZ team:
Maarten van Keulen (jeugdarts), mvankeulen@ggdru.nl
Marjolein Willemsem ((assistente JGZ), mwillemsem@ggdru.nl
Rianne Barends (verpleegkundige), rbarends@ggdru.nl

DOK12
Laakboulevard 412
3825 KL Amersfoort
Bekijk op de kaart