DOK12

Partners

DOK12 gaat samenwerkingen aan om te zorgen voor een brede ontwikkeling bij kinderen tijdens en na schooltijd. Daarnaast zijn wij graag maatschappelijk betrokken bij de dingen die in Vathorst spelen en zetten wij ons in voor een veilige wijk waar iedereen prettig kan leven, werken en leren.

Voor- en naschoolse opvang
De voor- en naschoolse opvang vindt plaats in de nabije omgeving van het schoolgebouw en wordt o.a. verzorgd door Bzzzonder en Ska Kinderopvang. We maken u erop attent dat u uw kind zelf dient aan te melden bij een organisatie voor buitenschoolse opvang; www.bzzzonder.nl of www.ska.nl.

Samenwerkingsverband De Eem
DOK12 is samen met andere scholen in Amersfoort en omliggende gemeenten aangesloten bij Samenwerkingsverband De Eem. Dit samenwerkingsverband is verantwoordelijk voor de bovenschoolse zorg en de besteding van middelen voor lichte en zware ondersteuning binnen het onderwijs in de regio. Het samenwerkingsverband heeft een basisondersteuning opgesteld waarin beschreven is welke zorg men op school moet kunnen bieden. Iedere aangesloten school stelt jaarlijks een profiel op, waarin beschreven staat in hoeverre de school hieraan voldoet.

Wanneer in de praktijk de zorgbehoefte van een leerling het aanbod van de school binnen de basisondersteuning overstijgt, kan het samenwerkingsverband uitkomst bieden. In dat geval kan een arrangement worden aangevraagd, wat inhoudt dat er middelen worden vrijgemaakt voor onder andere ondersteuning, uren, materiaal of elke andere vorm van hulp.

DOK12 heeft, net als de andere aangesloten scholen, een onderwijsondersteuner. Deze is werkzaam bij het Samenwerkingsverband De Eem en behandelt onder andere alle arrangementsaanvragen. Er is regelmatig contact met de onderwijsondersteuner.

ABC Vathorst
In Amersfoort zijn in de meeste wijken brede scholen actief. Dit betekent dat er wordt geïnvesteerd in samenwerking en een naschools aanbod voor kinderen. De naam ABC staat voor Amersfoortse Brede Scholencombinatie. DOK12 participeert op een actieve manier in de brede school Vathorst midden. In dit samenwerkingsverband zitten de drie scholen en twee kinderopvangorganisaties en samen organiseren wij een naschools aanbod met de nadruk op sport, cultuur en welzijn. Het doel is om alle kinderen die in de buurt wonen of hier op school zitten de kans te geven om hun talenten te ontwikkelen. Zodat kinderen opgroeien in een buurt waarin zij zich thuis voelen! Meer informatie op https://www.abc-amersfoort.nl/abc-scholen/abc-vathorst-midden/.

Sportivate
Sportivate verzorgt één keer in de week een speel- en beweegpauze op ons schoolplein. Het doel is kinderen in beweging te zetten en vanuit daar de natuurlijke drang naar spel aan te wakkeren.

Wijkteam
Het wijkteam houdt zich bezig met de sociale veiligheid in de wijk. Zij ondersteunen ouders, kinderen en professionals wanneer er problemen in gezinssituaties ontstaan. Wij werken samen met het wijkteam en dat leidt tot betere afstemming tussen zorg en onderwijs.

DOK12
Laakboulevard 412
3825 KL Amersfoort
Bekijk op de kaart