DOK12

De 12 van DOK12

In ons onderwijs oriënteren kinderen zich op zichzelf, op de ander, op hoe mensen met elkaar omgaan, hoe ze problemen oplossen en hoe ze zin en betekenis geven aan hun bestaan. Kinderen oriënteren zich op de natuurlijke omgeving en op verschijnselen die zich daarin voordoen. Kinderen oriënteren zich ook op de wereld, dichtbij, veraf, toen en nu en maken daarbij gebruik van cultureel erfgoed. Maar hoe doen we dat? 

Kinderen leren en groeien door met elkaar samen te leven en samen te werken. De kinderen leren omgaan met de mogelijkheden en beperkingen van zichzelf en van de ander. Ze ontwikkelen zelfstandigheid en verantwoordelijkheid, leren omgaan met vrijheid én met de grenzen van vrijheid; samenleven en samenwerken. Daardoor maken de kinderen zich, naast de leerstof, sociale vaardigheden eigen die ze nodig hebben in de maatschappij. Ons streven is dat kinderen zich breed ontwikkelen, zodat ze zelfstandig en zelfredzaam zijn in die maatschappij. Competenties die helpend zijn voor die brede ontwikkeling hebben wij verwoord in ‘De 12vanDOK12’.

Ik heb kennis Ik ben verantwoordelijk Ik kan samenwerken
Ik zet mijn talenten in Ik reflecteer Ik ben communicatief
Ik ben ruimdenkend Ik heb zelfvertrouwen Ik ben empathisch
Ik ben onderzoekend Ik ben oplossingsgericht Ik neem initiatief

 

DOK12
Laakboulevard 412
3825 KL Amersfoort
Bekijk op de kaart