DOK12

De 12 van DOK12

In ons onderwijs oriënteren leerlingen zich op zichzelf, op hoe mensen met elkaar omgaan, hoe ze problemen oplossen en hoe ze zin en betekenis geven aan hun bestaan. Leerlingen oriënteren zich op de natuurlijke omgeving en op verschijnselen die zich daarin voordoen. Leerlingen oriënteren zich ook op de wereld, dichtbij, veraf, toen en nu en maken daarbij gebruik van cultureel erfgoed. Maar hoe doen we dat? 

Leerlingen leren en groeien door met elkaar samen te leven en samen te werken. Onze leerlingen leren omgaan met de mogelijkheden en beperkingen van zichzelf en van de ander. Ze ontwikkelen zelfstandigheid en verantwoordelijkheid, leren omgaan met vrijheid én met de grenzen van vrijheid. Dat wil zeggen dat leerlingen en leerkrachten samenleven en samenwerken. Daardoor maken onze leerlingen zich, naast de leerstof, allerlei sociale vaardigheden eigen die in de maatschappij belangrijk zijn. Wij streven ernaar dat onze leerlingen zich breed ontwikkelen. Wat wij verstaan onder een brede ontwikkeling hebben wij verwoord in ‘De 12vanDOK12’.

Ik heb kennis Ik ben verantwoordelijk Ik kan samenwerken
Ik zet mijn talenten in Ik reflecteer Ik ben communicatief
Ik ben ruimdenkend Ik heb zelfvertrouwen Ik ben empathisch
Ik ben onderzoekend Ik ben oplossingsgericht Ik neem initiatief

 

DOK12
Laakboulevard 412
3825 KL Amersfoort
Bekijk op de kaart