DOK12

Verlofaanvraag

U kunt verlof voor uw kind aanvragen door het invullen van het onderstaande digitale formulier. Wij vragen u dit formulier zo volledig mogelijk in te vullen. Leest u voordat u het formulier verstuurd goed de voorwaarden voor verlof door. Deze vindt u in dit document. Wij zullen de aanvraag beoordelen en zo snel mogelijk contact met u opnemen. 

* Deze velden zijn verplicht.*U dient het verlof uiterlijk 14 dagen van tevoren aan te vragen
Indien u het niet eens bent met de beslissing, kunt u op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht binnen 6 weken na dagtekening van deze beschikking gemotiveerd:
- een bezwaarschrift indienen bij de schoolleider (indien het verzoek betrekking heeft op vakantieverlof of gewichtige omstandigheden 10 dagen per jaar of minder;
- een bezwaarschrift indienen bij de leerplichtambtenaar van de gemeente Amersfoort, Postbus 4000, 3800 EA Amersfoort (indien aanvraag betrekking heeft op gewichtige omstandigheden voor meer dan 10 schooldagen per jaar)

Meer informatie kunt u vinden via de volgende link: Mag ik mijn kind meenemen op vakantie buiten de schoolvakantie? | Rijksoverheid.nl

 

DOK12
Laakboulevard 412
3825 KL Amersfoort
Bekijk op de kaart