DOK12

Verlof

In Nederland kennen we leerplicht. Dit betekent dat elk kind vanaf 5 jaar leerplichtig is en elke dag dat de school open is verplicht is om te gaan. Het is de gewoonte dat de kinderen al naar school komen als ze 4 jaar zijn. Ze vallen dan nog niet onder de leerplichtwet. Voor hen gelden wel de regels die wij als school voeren over aanwezigheid en het volgen van onderwijs. We vinden het belangrijk dat de kinderen het hele programma volgen. Wij houden ons dan ook aan de wet- en regelgeving die er voor staat.

Wij gaan ervan uit dat u uitstapjes en vakanties regelt in het weekend of in de schoolvakanties. Is het noodzakelijk dat de kinderen vrij krijgen dan kunt u hiervoor verlof aanvragen. Dit verlof wordt alleen goedgekeurd wanneer het past binnen wet- en regelgeving.

Wanneer u verlof wilt, kunt u dit aanvragen via het verlofformulier. Dit formulier kunt u ophalen bij onze administratie en is ook te downloaden op de website via Downloads. Uw verzoek wordt door het managementteam afgehandeld en via de mail krijgt u de beoordeelde aanvraag retour.

DOK12
Laakboulevard 412
3825 KL Amersfoort
Bekijk op de kaart