DOK12

Onderwijs en ondersteuning

Binnen onze school werken wij handelingsgericht (HGW). Dit vormt de basis van de pedagogische en didactische aanpak. Het concretiseert goed onderwijs en succesvolle leerlingbegeleiding, zodat onze leerkrachten beter kunnen omgaan met de overeenkomsten en verschillen tussen kinderen. HGW draagt bij aan een professioneel en positief werkklimaat en een constructieve communicatie tussen collega’s onderling en met kinderen en hun ouders/verzorgers. HGW is een systematische werkwijze waarbij onderwijsprofessionals en deskundigen in en om de school handelen volgens zeven samenhangende uitgangspunten:

1. Ons handelen is doelgericht.
2. Het gaat om wisselwerking en afstemming tussen kind, onderwijs en opvoeding.
3. Onderwijsbehoeften staan centraal.
4. Leerkrachten maken het verschil, ouders/verzorgers doen er evenzeer toe.
5. Positieve aspecten van leerlingen, leerkrachten en ouders/verzorgers zijn van groot belang.
6. De betrokkenen werken constructief samen.
7. De werkwijze is systematisch en transparant.

In de groep stemt de leerkracht zijn handelen af op de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van ieder kind, zodat iedereen de gestelde doelen kan bereiken. Soms heeft een kind en/ of de leerkracht hier aanvullende ondersteuning bij nodig in of buiten de groep. Dit doen we door het inzetten van intensieve kortdurende interventies, zodat het kind de doelen alsnog kan bereiken. Mocht het kind vanuit de aanvullende ondersteuning onvoldoende tot succeservaring en ontwikkeling komen, dan kunnen wij samen met de ouders/verzorgers Samenwerkingsverband de Eem betrekken om externe expertise in te zetten. Mocht het externe expertise betreffen met betrekking tot taal en spraak dan betrekken wij onze partner Auris of Pento.

Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Om aan alle kinderen daadwerkelijk een goede onderwijsplek te kunnen bieden, werken scholen samen in regionale samenwerkingsverbanden. DOK12 valt onder Samenwerkingsverband (SWV) de Eem. Mocht de extra ondersteuning niet leiden tot het bereiken van de gestelde doelen, dan kan er binnen de regio gezocht worden naar een passende onderwijssetting. Dit kan zijn op een andere basisschool in de regio, maar dit kan ook in het speciaal (basis)onderwijs zijn.

 

DOK12
Laakboulevard 412
3825 KL Amersfoort
Bekijk op de kaart