DOK12

Stichting Oudergelden

De Stichting Beheer Oudergelden (SBO) DOK12 is verantwoordelijk voor het incasseren en het op verantwoorde wijze besteden van de vrijwillige ouderbijdrage. Het bestuur bestaat uit ouders van leerlingen op DOK12.

De eerste schooldag van uw kind ontvangt u via de administratie van de school het formulier voor de incasso ouderbijdrage. Wilt u om principiële reden geen machtiging afgeven, meldt u dit dan op het formulier. U ontvangt dan van SBO een factuur.

Uiteraard is het ook altijd mogelijk om meer te storten dan de vastgestelde (vrijwillige) ouderbijdrage. Hiervoor kunt u contact opnemen met de Stichting door een mail te sturen naar info@oudergeldendok12.nl

De begroting van de stichting komt tot stand in overleg met de EC (Evenementen Commissie). De stichting incasseert de gelden en legt verantwoording af aan de MR. Tijdens de vergadering in november staat dit punt op de agenda.

Het reglement ouderbijdrage van Stichting Beheer Oudergelden DOK12 is te vinden bij Downloads.

DOK12
Laakboulevard 412
3825 KL Amersfoort
Bekijk op de kaart