DOK12

Kernconcept

DOK12 geeft vorm en inhoud aan het vak wereldoriëntatie en kunstzinnige oriëntatie door middel van de kernconcepten. Dit zijn thema’s op het gebied van ‘natuur en techniek’ en ‘mens en samenleving’ waarbij elk kernconcept een kernvraag heeft. Elk kernconcept bevat twee kernvragen, waarvan er jaarlijks één aan bod komt. Iedere kernvraag komt dus een keer aan bod in iedere unit.


Er zijn 5 kernconcepten:

Deze kernconcepten dekken de kerndoelen voor wereldoriëntatie, kunstzinnige oriëntatie en andere, op inzicht gerichte kerndoelen. Wij realiseren hiermee een doorgaande ontwikkelingslijn voor leerlingen in oriëntatie op jezelf en de wereld door een beredeneerd aanbod in alle groepen.

DOK12
Laakboulevard 412
3825 KL Amersfoort
Bekijk op de kaart