DOK12

Samenwerking met ouders/verzorgers

Wij werken nauw samen met ouders/verzorgers om de kinderen zo goed mogelijk te kunnen begeleiden in hun ontwikkeling. 'Ouders als partner'  is een belangrijk uitgangspunt van DOK12. Dat doen wij door de samenwerking tussen thuis en school zo transparant en positief mogelijk vorm te geven. We communiceren over de visie van school en aanpak in de unit, schriftelijk en mondeling, en proberen op die manier een brug te slaan tussen school en thuis. We geloven dat helderheid over dat wat we doen en het scheppen van heldere verwachtingen bijdraagt aan een goede relatie. 

Ouders/verzorgers kennen hun kind het beste. De verschillende gespreksmomenten die we faciliteren zorgen ervoor dat we via de ouders/verzorgers meer over de kinderen te weten komen, dat we in contact zijn met elkaar en de kinderen volgen. Het schooljaar beginnen we met een ‘Startgesprek’ waarbij ouders/verzorgers, kind en leerkracht aanwezig zijn. De ‘ontwikkelingsgesprekken’ gedurende het jaar zijn verplicht en worden gevoerd met ouders/verzorgers, kind en leerkracht om de ontwikkeling van het kind te bespreken. In deze gesprekken staan de leerdoelen centraal. We ervaren, en het is aantoonbaar, dat een gedeelde aanpak en zicht op de ontwikkeling van het kind helpend is voor het leren, de ontwikkeling en het welbevinden van het kind. Via het ‘ouderportaal’ heeft u het hele jaar inzicht in de toetsresultaten van uw kind.

Ook op andere vlakken werken we graag samen met ouders/verzorgers op DOK12. We hebben een actieve Evenementen Commissie, ouders/verzorgers die lid zijn van de Medezeggenschapsraad en ouders/verzorgers die de uitgaven van de Stichting Oudergelden beheren. Er zijn veel momenten in het jaar dat de hulp en ondersteuning van ouders/verzorgers in de school gewenst is. Dat kan bij een feestdag zijn, maar ook omdat een ouder/verzorger iets komt vertellen vanuit zijn expertise, omdat dit aansluit bij het kernconcept. We vinden het van belang om het perspectief van de ouders mee te nemen in de ontwikkeling van ons onderwijs. Onderwijs maken we samen!

Daarnaast is het voor u als ouder/verzorger mogelijk elke ochtend van 08.20-08.30 uur met uw kind in de basisgroep te zijn. Kinderen kunnen dan aan u laten zien waar ze aan werken op school tijdens ‘binnen is beginnen’. Ook kunt u tijdens de inloop materialen afgeven die in het teken staan van het thema dat centraal staat, een vraag stellen aan de leerkracht of een afspraak maken. In elke basisgroep ligt een agenda waarin u kunt noteren wanneer uw kind een afspraak heeft buiten school.

We geloven dat ‘ouders in school’ bijdraagt aan saamhorigheid en wederzijds vertrouwen en begrip.

DOK12
Laakboulevard 412
3825 KL Amersfoort
Bekijk op de kaart