DOK12

Aanmelden via de website
U heeft belangstelling voor DOK12 als toekomstige school voor uw kind? Stuur dan een email en dan nemen we contact met u op. Het betreft dan een voor- aanmelding. U ontvangt daarna een uitnodiging voor een informatieochtend.

In het jaar dat uw kind drie wordt ontvangt u een intakeformulier dat u ingevuld terugstuurt.

Indien het neveninstroom betreft (uw kind komt van een andere school), maakt u na de informatieochtend een afspraak met de intern begeleider voor een intake. De intern begeleider zal contact opnemen met de oude school om zo het best zicht te krijgen op de onderwijsbehoeften van de neveninstromer. Onderdeel van deze procedure is ook dat het kind een volledige dag meedraait binnen de unit.

Informatiedagen
Ook in het schooljaar 2019/2020 zijn er informatieochtenden gepland. Tijdens deze bijeenkomst zetten we uiteen hoe het concept van DOK12 onderwijsinhoudelijk vorm wordt gegeven. Een informatieochtend start om 8.45 uur en zal ongeveer anderhalf uur in beslag nemen.

Voor het schooljaar 2019/2020 zijn de volgende informatieochtenden gepland.

Woensdag 9 oktober 2019
Woensdag 6 november 2019
Woensdag 4 december 2019
Woensdag 8 januari 2020
Woensdag 5 februari 2020
Woensdag 4 maart 2020
Woensdag 13 mei 2020
Woensdag 10 juni 2020
Woensdag 1 juli 2020

Wennen
Voordat kinderen starten in groep 1, komen zij vier ochtenden wennen van 8.30 – 12.00 uur. De basisgroepleerkracht neemt contact op met ouders voor het maken van afspraken. Bij de bevestiging van de wendagen stuurt de basisgroepleerkracht het ‘Ouder ABC’ mee met alle praktische informatie zoals het meenemen van fruit en gymspullen.

In de laatste vier weken voor de zomervakantie stromen er geen nieuwe kinderen meer in. Kinderen hebben tijd nodig om te wennen aan het schoolleven. Het is niet prettig voor een kind als dit gewenningsproces wordt onderbroken door de zomervakantie. Daarom beginnen deze kinderen na de zomervakantie op school en blijven tot die tijd in de peuterspeelzaal of de kinderopvang.

Unitbezetting
Binnen de wet Passend Onderwijs is het gebruik om als school te melden welke groepen, volgens het schoolbeleid, vol zitten. Dit om teleurstellingen te voorkomen.

Voor het schooljaar 2019/2020 geldt dat we nog in alle units leerlingen kunnen plaatsen.

DOK12
Laakboulevard 412
3825 KL Amersfoort
Bekijk op de kaart