DOK12

Twee à drie keer per jaar worden de ouders door de mentor van hun kind uitgenodigd voor een gesprek.

Binnen zes weken na aanvang schooljaar is dat een uitnodiging voor een omgekeerd oudergesprek. Dit is alleen het geval als uw kind bij een nieuwe leerkracht in de basisgroep komt. Daarnaast ontvangt u twee keer een uitnodiging om in te schrijven voor een ontwikkelingsgesprek.

In deze gesprekken bespreken we hoe het gaat met de leerling en bekijken we samen hoe zijn of haar ontwikkeling verloopt. Omdat leerlingen op DOK12 mede-eigenaar zijn van hun eigen leerproces, zijn ze aanwezig bij deze gesprekken. We praten liever met leerlingen dan over leerlingen. Samen bekijken we wat de volgende stappen zijn in hun ontwikkeling. Waar gaat de leerling  de komende periode aan werken? Welke aspecten moeten extra aandacht krijgen? Wat kunnen school en ouders doen om een leerling  te ondersteunen?

Overige gesprekken zijn op aanvraag een betrokkene, dit kan ouder, mentor, Intern Begeleider, externen etc. zijn. Over het algemeen zijn leerlingen hierbij niet aanwezig.

DOK12
Laakboulevard 412
3825 KL Amersfoort
Bekijk op de kaart