DOK12

Klachten over de dagelijkse gang van zaken op school worden meestal in goed overleg tussen ouders, kinderen en leerkrachten afgehandeld. Lukt dit niet, dan kan bijvoorbeeld in overleg met de directeur naar een oplossing worden gezocht. Lukt dat ook niet, dan kunnen ouders een beroep doen op de klachtenregeling van de Stichting voor Katholiek Primair Onderwijs Amersfoort e.o., waaronder onze school valt. Hierin staat hoe klachten van onderwijskundige en opvoedkundige aard moeten worden behandeld. Voor meer informatie over de klachtenprocedure van de KPOA verwijzen wij u naar www.kpoa.nl/voor-ouders/klachtenregeling.

DOK12
Laakboulevard 412
3825 KL Amersfoort
Bekijk op de kaart