DOK12

Units en basisgroepen

Op DOK12 werken we met units; unit 1-2, unit 3-4, unit 5-6 en unit 7-8. Elke unit bestaat uit een twee basisgroepen. Ieder kind zit in een vaste basisgroep, dat biedt veiligheid en houvast. De basisgroep is de thuishaven van het kind, hier start en eindigt de dag.

Het werken in units heeft de volgende voordelen:

In een unit is er sprake van werken in ateliers. Een atelier biedt de mogelijkheid tot een betekenisvolle leeromgeving, waar de vakspecialist verantwoordelijk is. Dit wordt in iedere unit op een passende manier vorm gegeven, zo is er in unit 1/2 en 3/4 sprake van betekenisvolle atelierhoeken en in unit 5/6 en 7/8 van hele lokalen, het is afhankelijk van onderwijsbehoefte van de doelgroep. 

In elke unit hebben de ateliers dezelfde kleuren en functie. Het rode atelier is het taal atelier, hier worden de taalinstructies gegeven. Het groene atelier is het rekenatelier, hier worden de rekeninstructies gegeven en het paarse atelier is het creatief schrijfatelier. Daar worden creatieve taal- en schrijfopdrachten gegeven waardoor onze leerlingen leerstof inoefenen vanuit de doelen uit het (rode) taalatelier. In de ateliers geven de vakspecialisten (tevens basisgroepleerkracht) instructie aan alle leerlingen van hun unit voor hun eigen vakgebied.

DOK12
Laakboulevard 412
3825 KL Amersfoort
Bekijk op de kaart