DOK12

Iedere school heeft wel eens te kampen met ziekte en vervanging. DOK12 werkt voor het invullen van haar vervangingen samen met RTC Transvita. Zij coördineren voor de KPOA alle vervangingen. Soms worden er leerkrachten ingezet uit onze eigen KPOA-pool, tevens zijn er Talentenpool leerkrachten beschikbaar. Dit zijn leerkrachten in dienst bij een aangesloten schoolbestuur van RTC Transvita. Zij worden bij meerdere besturen ingezet op vervangingen. Daarnaast worden vervangingen bij ons op school opgelost door leerkrachten van de PiO-invalpool. Dit zijn leerkrachten die op meerdere scholen invallen en geen vast dienstverband hebben bij een bestuur.

We merken echter steeds vaker dat het oplossen van vervangingen uitdagingen meebrengt. De invalpool is regelmatig leeg, waardoor we met eigen personeel moeten proberen groepen op te vangen. Dit lukt soms wel, maar soms ook niet. Het kan zijn dat we ervoor moeten kiezen een groep voor een dag ‘naar huis te sturen’. Als we hiertoe overgaan is er echt geen andere oplossing meer mogelijk en is het veilig en verantwoord intern opvangen van de leerlingen die dag niet mogelijk. We rekenen in zo’n geval op uw medewerking.

Meer informatie vindt u op:
www.piopersoneel.nl
www.transvita.nl
www.voordeklas.nl

DOK12
Laakboulevard 412
3825 KL Amersfoort
Bekijk op de kaart